Temadage:

Sandplay-pædagogik d. 31/01 2013, kl. 9.00 til 15.00.

Få kendskab til et praktisk pædagogisk arbejdsredskab, som stimulerer barnets kompetencer og udviklingsmuligheder. Gennem praktiske øvelser i sand og vand får du mulighed for at lære mere om legens betydning.

Sandplay er en legeorienteret tilgang til at arbejde med børn og unge, der af forskellige grunde har brug for lindring for psykiske belastninger. I sandplay har barnet/den unge mulighed for at lege, udtrykke sig og fortælle om sig selv - med og uden ord.

Legen har stor betydning for barnets trivsel, udvikling og læring.I sandplay får barnet/den unge mulighed for at eksperimentere, fantasere og bearbejde stort som småt. I Sandplay styrkes evnen til at koncentrere sig og barnet/den unge bliver mere "samlet".

Sandplay foregår i et rum med to sandkasser i bordhøjde og en masse små symbolfigurer/legetøj, som representerer elementer fra mange forskellige verdner og hvor den voksne støtter barnet/den unge i at lege og udtrykke sig, når ordene ikke slår til.

 

Tid: kl. 9.00 – 15.00

Sted: Brunhøjvej 8, 8660 Ry, Midtjysk Center for Sandplay og Psykoterapi.

Pris: 400 kr. pr. deltager (incl. let frokost, kafe/the og kage)

Tilmelding: Senest 1.9 2012.

Kontakt: Hanne B. Nielsen og Hanne Vivike tlf.51524940 el. 22851100. el.

mail@terapiogudvikling.dk

Konto: reg. 3675. konto 0010565367

 

Vi tilbyder også temadage/aftener for personalegrupper, hvor du får indsigt i , hvordan Sandplay kan åbne op for nye måder at tale sammen på.

 

Temadage for personalegrupper.

Vi tilbyder temadage for personalegrupper, som fællesfaglig dag. Her får I mulighed for at sætte focus på det I er optaget af og finde nye veje og tilgange i det daglige arbejde, for eksempel i forhold til:

  • personalesamarbejde

  • de målgrupper der arbejdes med

  • visioner

  • forældresamarbejde


Vi tilrettelægger dagens indhold ud fra forudgående samtale med jer, således at vi kan lave et forløb, der passer til jeres behov.

 

Introduktionsdag til Sandplay som pædagogisk metode:


Her hører du om en ny efteruddannelse i Sandplay-pædagogik målrettet pædagoger og andre med tilsvarende uddannelse, som arbejder med voksne eller børn.

Du får viden om metoden, med særlig vægt på symboler og symboldannelse, og dets betydning for personlig udvikling.

Dagene vil veksle mellem teori og praktiske øvelser med sand, vand og symboler.

 

Introduktionskurser:


Vi tilbyder et 2 dages introkursus til Sandplay som metode.


Målgruppe: terapeuter, pædagoger, behandlere eller andre interresserede.


Du får viden om metoden, med særlig vægt på symboler og symboldannelse, og dets betydning for personlig udvikling.

Du får kendskab til hvordan du i det daglige arbejde kan hjælpe den enkelte klient, ved at forstå deres særlige symbolske udtryk, og derved få øje på nye ressourcer og handlemuligheder.


Flere oplysninger om Sandplay – pædagogik findes på denne hjemmeside.


Efteruddannelse i Sandplay-terapi, findes på: www.dansksandplayinstitut.dk