Supervision, individuel/gruppe


Klientsupervision, hvor formålet er, at det involverede personale får fokus på deres samspil med klienterne.


Formålet med supervisionen er desuden at sikre en faglig og personlig udvikling, at kvalitetssikre arbejdet med klienterne og at forebygge stress og udbrændthed.


Da anerkendelse, nysgerrighed og respekt er det bærende fundament, er vores erfaring, at resultatet er positivt og nyskabende for det superviserede personale.


Vi vil begge være til stede ved gruppesupervision.